.

Yayınlar

BİLİMSEL DERGİ EDİTÖRLÜK

Editör : Yeni Üroloji Dergisi / 2020-

Editör Yardımcısı : Journal of Reconstructive Urology / 2018-

Advisory Board : Grand Journal of Urology / 2021-

YAYINLAR

 • Modified Autologous Transobturator Tape Surgery - A Prospective Comparison With Transobturator Tape Surgery. Cubuk A, Yanaral F, Sahan A, Ozkaptan O, Savun M, Ayranci A, Sarilar Ö, Akca O.  Urology. 2020 Sep 24:S0090-4295(20)31170-5. doi: 10.1016/j.urology.2020.09.018.

 • Postprostatektomi İnkontinansın Cerrahi Tedavisinde Sling Yöntemleri ve Başarı Oranları. Fatih Yanaral, Mehmet Hamza Gültekin, Faruk Özgör. Kontinans ve Nöroüroloji Bülteni. 2020;7(1):63-72.

 • Modified autologous transobturator tape surgery - evaluation of short term results. Cubuk A, Yanaral F, Savun M, Ayranci A, Erbin A, Yazici O, Akbulut MF, Sarilar O. Ginekol Pol. 2020;91(2):51-56. doi: 10.5603/GP.2020.0016.

 • Ayarlanabilir Erkek “Sling”in Nadir Bir Komplikasyonu: Cilt Erozyonu. Ömer Sarılar, Fatih Yanaral, Ufuk Çağlar, Burak Üçpınar, Faruk Özgör. J Reconstr Urol. 2019;9(1):34-8. DOI: 10.5336/urology.2019-66515

 • Postprostatektomi İnkontinans Tedavisinde Erkek Slingler. Fatih Yanaral, Çağlar Dizdaroğlu, Ömer Sarılar, Faruk Özgör. J Reconstr Urol. 2019;9(1):16-24. DOI: 10.5336/urology.2019-66416

 • Çubuk A, Yanaral F, Üçpınar B, Sarılar Ö. Solitary fibrous tumor/hemangiopericytoma of the penis. Turk J Urol 2019; 45(Supp. 1): S143-S146 DOI:10.5152/tud.2018.08624

 • Modified Autologous Transobturator Mid-urethral Sling Surgery for the Treatment of Female Stress Urinary Incontinence: Initial Results. Alkan Çubuk, Fatih Yanaral, Akif Erbin, Metin Savun, Ali Erdem Ayrancı, Özgür Yazıcı, Ömer Sarılar, Mehmet Fatih Akbulut, Şeref Başal. J Reconstr Urol 2018;8(3):91-7. DOI: 10.5336/urology.2018-64292

 • Autologous transobturator midurethral sling. Çubuk A, Erbin A, Savun M, Ayrancı A, Üçpınar B, Yanaral F, Sarılar Ö, Basal Ş, Akbulut MF. Turk J Urol. 2019; 45(3): 230-2. DOI: 10.5152/tud.2018.83797

 • Yanaral F, Ozgor F, Sarilar O. Reply by the Authors: Shock-wave Lithotripsy for Pediatric Patients: Which Nomogram Can Better Predict Postoperative Outcomes? Urology. 2019 Jan;123:299-300. doi: 10.1016/j.urology.2018.09.011.

 • Fatih Yanaral, Feridun Şengör. T1 mesane kanserli hastalarda, transüretral rezeksiyon spesimenindeki lenfovasküler invazyonun hastalığın rekürrens, progresyon ve metastazı ile ilişkisi. Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2018; 13 (3): 10-15. 

 • Comparison of 4.8 Fr and 6 Fr ureteral stents on stent related symptoms following ureterorenoscopy: A prospective randomized controlled trial. Cubuk A, Yanaral F, Ozgor F, Savun M, Ozdemir H, Erbin A, Yuksel B, Sarilar O. Kaohsiung J Med Sci. 2018 Dec;34(12):695-699. doi: 10.1016/j.kjms.2018.07.001. Epub 2018 Jul 21.

 • Noninvasive treatment of intraperitoneal urinary system perforations with percutaneous placement of a peritoneal drainage catheter. Aydın M, Özkan A, Çilesiz NC, Hazar Aİ, Balcı MBC, Yanaral F, Özdemir E.Turk J Med Sci. 2018; 48: 1141-1146. doi:10.3906/sag-1709-159

 • Comparison of Single and Prolonged Fluoroquinolone Prophylaxis and Risk Factors for Infectious Complications After Transrectal Prostate Biopsy. Arif Kalkanlı, Cem Tuğrul Gezmiş, Arif Özkan, Nusret Can Çilesiz, Fatih Yanaral, Memduh Aydın, Zafer Tandoğdu. Balkan Med J. 2018 Sep 21;35(5):373-377. doi: 10.4274/balkanmedj.2018.0477.

 • Yanaral F, Eroğlu A, Çilesiz NC, Gezmiş CT, Tandoğdu Z, Balcı MBC, et al. Evaluation of Etiological Risk Factors of Primary Monosymptomatic Enuresis. JAREM 2019; 9(3): 102-6.

 • Impact of Prostate Needle Biopsy on Erectile Function. Fatih Yanaral, Faruk Özgör, Metin Savun, Ali Ayrancı, Ufuk Çağlar, Alkan Çubuk, Ömer Sarılar. Med Bull Haseki 2019;57:47-50. DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4100

 • The effect of previous internal urethrotomy on urethroplasty outcomes. Yanaral Fatih, Şahan Murat, Özgör Faruk, Savun Metin, Çağlar Ufuk, Çubuk Alkan, Sarılar Ömer. J Reconstr Urol. 2018;8(1):11-15. doi: 10.5336/urology.2017-58778

 • Shock-Wave Lithotripsy for Pediatric Patients: Which Nomogram Can Better Predict Postoperative Outcomes? Yanaral F, Ozgor F, Savun M, Agbas A, Akbulut F, Sarilar O. Urology. 2018 Jul;117:126-130. doi: 10.1016/j.urology.2018.03.045. Epub 2018 Apr 6

 • Yanaral F, Sarılar O. The effects of jj stents for extracorporeal shock wave lithotripsy in pediatric urolithiasis. Urol Int. 2018;100(3):355. doi: 10.1159/000487191. Epub 2018 Mar 6.

 • Yanaral F, Ozgor F, Kucuktopcu O, Sarilar O, Ayranci A, Savun M, Yuksel B, Binbay M. Comparison of Flexible Ureterorenoscopy and Mini Percutaneous Nephrolithotomy in the Management of Multiple Renal Calculi in 10-30 mm Size. Urol J. 2019 Aug 18;16(4):326-330. doi: 10.22037/uj.v0i0.3310.

 • Faruk Ozgor, Fatih Yanaral, Metin Savun, Harun Ozdemir, Ufuk Caglar, Omer Sarilar. Comparison of miniaturized percutaneous nephrolithotomy and flexible ureterorenoscopy for moderate size renal stones in elderly patients. Kaohsiung J Med Sci. 2018 Jun;34(6):352-356. doi: 10.1016/j.kjms.2017.10.003.

 • Ozgor F, Sahan M, Yanaral F, Savun M, Sarilar O. Flexible ureterorenoscopy is associated with less stone recurrence rates over Shockwave lithotripsy in the management of 10-20 millimeter lower pole renal stone: medium follow-up results. Int Braz J Urol. 2018 Mar-Apr;44(2):314-322. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2017.0483.

 • Yanaral F, Ozkan A, Cilesiz NC, Nuhoglu B. Spontaneous rupture of the renal pelvis due to obstruction of pelviureteric junction by renal stone: A case report and review of the literature. Urol Ann 2017;9:293-5.

 • Ozgor F, Tepeler A, Basibuyuk I, Kucuktopcu O, Kayali Y, Yanaral F, Binbay M. Supracostal access for miniaturized percutaneous nephrolithotomy: comparison of supracostal and infracostal approaches. Urolithiasis. 2018 Jun;46(3):279-283. doi: 10.1007/s00240-017-0976-z. Epub 2017 Mar 30.

 • Ozgor F, Kucuktopcu O, Ucpinar B, Yanaral F, Binbay M. Skin to calyx distance is not a predictive factor for miniaturized percutaneous nephrolithotomy outcomes. Int Braz J Urol. 2017 Jul-Aug;43(4):679-685. 

 • Onuk Ö, Arslan B, Yanaral F, Hazar Aİ, Özkan A, Gezmiş CT, Nuhoğlu B. Management of gunshot injury of glans penis that extends to anterior urethra: a rare case report. Med Bull Haseki 2016;54:249-51

 • Onuk Ö, Yanaral F, Gezmiş T, Demir K, Aydın M, Nuhoğlu B. Nadir bir testis tümörü: epidermoid kist. Yeni Üroloji Dergisi 2016; 11 (3): 46-49 

 • Ozgor F, Kucuktopcu O, Ucpinar B, Sarilar Ö, Erbin A, Yanaral F, Sahan M, Binbay M. The effects of previous open renal stone surgery types on PNL outcomes. Can Urol Assoc J 2016;10(7-8):E246-50

 • Akbulut F, Kucuktopcu O, Kandemir E, Ucpinar B, Ozgor F, Simsek A, Arslan B, Erbin A, Yanaral F, Binbay M, Gurbuz G. Efficacy and safety of mini percutaneous nephrolithotomy in obese patients. Springerplus. 2016 Jul 22;5(1): 1148

 • Yanaral F, Aslan AR, Çubuk A, Kökbıyık MT, Şengör F. Methemoglobinemia in a newborn induced by administration of prilocaine during circumcision. Nobel Med 2013; 9(3): 142-144.

 • Yanaral F, Tandoğdu Z. Antenatal hydronephrosis. JAREM 2013; 3: 60-65

 • Yıldırım ME, Yanaral F, Akçin S. The frequency of external genitalia anomalies, penis length and testicular volume in circumsiced boys at Siirt. The New Journal of Urology 2013; 8 (2): 6-9.

 • Yıldırım ME, Yanaral F, Karabel D, Karabel M, Mengeloğlu FZ, Akçin S. Unutulmakta olan bir epididimoorşit sebebi olarak Brucella: 34 hastalık retrospektif çalışma. Yeni Tıp Dergisi 2013;30(1):16-18.

 • Yanaral F, Yıldırım ME. Testicular fusion in a patient with crossed testicular ectopia: a rare entity. Urol Int. 2013;90(1):123-124.

 • Yigit B, Tellioglu G, Berber I, Aydin C, Kara M, Yanaral F, Titiz I. Surgical treatment of urologic complications after renal transplantation. Transplant Proc. 2008 Jan-Feb;40(1):202-204.

 • Yıldırım Y, Yılmaz S, Ayhan E, Saygı S, Yanaral F, Zubarioğlu UA, Kasapçopur Ö, Arısoy N. Sağlıklı okul çocuklarında eklem hipermobilitesi sıklığı. Türk Pediatri Arşivi Haziran 2005;40(2):83-86.

KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Fatih Yanaral, Abdülmuttalip Şimşek. Videolar Eşliğinde Uretra Darlığı Cerrahi Tedavileri. Türk Üroloji Derneği/Türk Üroloji Akademisi Yayını No: 46. 2020

 • Fatih Yanaral, Alkan Çubuk, Jörg Neymeyer. Endi¬kasyon, Hasta Seç¬im¬i ve Değerlendirme. Gen¬ito-Ür¬iner Si¬stem Protezleri¬ Atlası. TÜD/Türk Üroloji Akademisi Yayını No: 20. Ed¬törler: Prof. Dr. Ates Kadıoğlu, Prof. Dr. Selahi¬tti¬n Çayan, Prof. Dr. Rahm¬i Onur, Doç. Dr. Abdullah Demi¬rtaş. Temmuz 2020. (sayfa: 249-254) ISBN: 978-605-68063-5-3

 • Fatih Yanaral, Murat Binbay. Renal Tümörlerde Tanı, Evreleme ve Sınıflandırma. Güncel Üroloji 2. Baskı. TÜD/Türk Üroloji Akademisi Yayını No: 18. Editörler: Prof. Dr. M. Önder Yaman, Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı. Haziran 2018. (sayfa: 569-575)  

 • Fatih Yanaral, M. Derya Balbay. Lokal İleri Evre Prostat Kanseri. Türk Üroloji Derneği/Türk Üroloji Akademisi Yayını No: 29. 2017.

 • Fatih Yanaral, Faruk Özgör, Murat Binbay. Üreterosel. Çocuk Ürolojisi Güncelleme. TÜD/Türk Üroloji Akademisi Yayını No: 15. Editörler: Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu. Kasım 2017. (Sayfa: 93-101)

 • Murat Dinçer, Fatih Yanaral. Pelvik Taban Hastalıkları ve Vaginal Prolapsus Cerrahilerinin Cinsel İşlevler Üzerine Etkisi. Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı. TÜD/Türk Üroloji Akademisi Yayını No: 8. Editörler: Prof. Dr. Sefa Resim, Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu. Ekim 2016. (Sayfa: 375-384)

KONUŞMALAR

 • Augmentasyon Üretroplastisi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üroloji Günleri. 12-14 Şubat 2021. Online.

 • Semi-live Cerrahi - Üretroplasti Oturum Başkanı: Fatih Yanaral. 12 Şubat 2021 Cuma 14.00-15.00. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üroloji Günleri. 12-14 Şubat 2021. Online.

 • Artifisyel üriner sfinkter cerrahisinde adım adım cerrahi noktalar. 14 Ocak 2021. Post-prostatektomi İnkontinans Kursu. Türk Üroloji Akademisi Online

 • Sözlü Bildiri Oturumu 19 (SS-134/SS-141) Oturum Başkanları: Zafer Kozacıoğlu, Fatih Yanaral. 19 Kasım 2020, Perşembe 14:00-15:00. 29. Ulusal Üroloji Online Kongresi. 17-21 Kasım 2020. Online Kongre.

 • Mesane travma. Üroloji Yaz Kampı. 3 Temmuz 2020. Online (Türk Üroloji Akademisi, Üro 365)

 • Supin PNL’de hasta pozisyonu ve ekipmanlar. 1e1 Yerinde Supin Mini Perkütan Nefrolitotomi Kursu. 13 Mart 2020. Sultangazi Haseki Egitim ve Arastırma Hastanesi, İstanbul.

 • Uretra darlığına yaklaşım algoritması. 1 e 1 Yerinde Canlı Uretroplasti Kursu. 27 Aralık 2019. SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Egitim ve Arastırma Hastanesi, İstanbul.

 • Prostat biyopsisi 2019; Hangi hastaya, ne zaman prostat biyopsisi yapalım? 1e1 Yerinde MRI/USG Kılavuzluğunda Hedefe Yönelik Prostat Füzyon Biyopsi Kursu. 1 Kasım 2019. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.

 • Ürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisinin yeri. 28. Ulusal Üroloji Kongresi. 10-13 Ekim 2019. Rixos Sungate Hotel, Antalya

 • Panel: olgular eşliğinde uretra darlığı tedavisi. 28. Ulusal Üroloji Kongresi. 10-13 Ekim 2019. Rixos Sungate Hotel, Antalya

 • Eve dönüş mesajları (Endoüroloji – Genel). 13. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 11-14 Nisan 2019. Ela Quality Resort Belek, Antalya

 • Kasa invaze mesane kanseri oturumu; Metastatik hastalarda hasta yönetimi. Üroloji Asistan Kampı. 28-30 Mart 2019. Hotel Pullman Istanbul Airport and Convention Center, İstanbul

 • Preop stent: her hastaya rutin takalım/gerekirse takalım. Türk Üroloji Derneği̇, Hazırlıktan Takibe Her Yönüyle Retrograd İntrarenal Cerrahi, 16 Subat 2019, İstanbul T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Ürorektal fistül onarımı: Perineal? Non-perineal?. 27. Ulusal Üroloji Kongresi. 26-29 Ekim 2018. Bafra, KKTC. (Limak Cyprus Deluxe Hotel & Resort)

 • Antenatal Hidronefrozda antibiyotik profilaksisi; Yapılmalıdır. 27. Ulusal Üroloji Kongresi. 26-29 Ekim 2018. Bafra, KKTC. (Limak Cyprus Deluxe Hotel & Resort)

 • Anastomotik üretroplasti,  Üretra Darlığı Kursu. İzmir, 24 Şubat 2018

 • Laparoskopide cerrahi alet ekipmanı. Türk Üroloji Akademisi Laparoskopik Böbrek Cerrahisi Kursu. 29 Kasım 2017, İstanbul

 • Laparoskopik cerrahinin vücut fizyolojisi üzerine etkileri ve hasta hazırlığı. 1’e 1 Yerinde Canlı Laparoskopi̇ Kursu. 28-29 Ni̇san 2017, İstanbul

 • Laparoskopik kistektomi nasıl yapıyorum? 1’e 1 Yerinde Canlı Laparoskopi̇ Kursu. 11-12 Kasım 2016, İstanbul

 • Laparoskopik cerrahinin vücut fizyolojisi üzerine etkileri ve hasta hazırlığı. 1’e 1 Yerinde Canlı Laparoskopi̇ Kursu. 11-12 Kasım 2016, İstanbul

 • Endoscopic Equipment and Disposable Devices. Stone Instıtute. 21-22 October 2016, Istanbul

 • Laparoskopide karşılaşılan komplikasyonlar ve bunların yönetimi. 1’e 1 Yerinde Canlı Laparoskopi̇ Kursu. 15-16 Ni̇san 2016, İstanbul

 • Laparoskopik cerrahinin vücut fizyolojisi üzerine etkileri ve hasta hazırlığı. 1’e 1 Yerinde Canlı Laparoskopi̇ Kursu. 15-16 Ni̇san 2016, İstanbul

 • Panel: Görseller eşliğinde hipospadias vaka tartışmaları. Operatif Videolar Eşliğinde Pediatrik Üroloji Sempozyumu. 26-27 Şubat 2016, İstanbul

 • Proksimal hipospadias tek aşamalı, altın standart video. Operatif Videolar Eşliğinde Pediatrik Üroloji Sempozyumu. 26-27 Şubat 2016, İstanbul

 • Üreter travmalarına yaklaşım. Büyük Üroloji Buluşması-I. Antalya, 2013