.

Artificial Urinary Sphincter (Artifisyel Üriner Sfinkter)
Artifisyel Üriner Sfinkter (AÜS) veya Yapay Üriner Sfinkter, hastanın, idrarını kaçırmasını engelleyen, kontrollü şekilde idrar yapmasını sağlayan bir cihazdır.

AÜS; 1) üretra etrafındaki sfinkter cuff’ı 2) su ile dolu rezervuar ve 3) skrotumdaki pompadan oluşan bir cihazdır. Hasta, idrar yapacağı zaman pompaya bir veya iki kez basar ve idrar kanalını sıkıştırıp kapatan cufftaki su çekilir, rezervuara gider ve üretra açılır. Hasta idrarını yapar. Yaklaşık 2-3 dakika sonra cuff tekrar kendiliğinden şişer ve hasta tekrar idrarını tutar hale gelir. AÜS ameliyatı, diğer bütün tedavilerin fayda etmediği, orta-şiddetli idrar kaçırma durumlarında yapılmalıdır.

• En çok prostatın kanser veya iyi huylu büyümesi nedeniyle yapılan ameliyatlardan sonra görülen idrar kaçırma durumlarında,
• Mesane sinirlerinin hasar gördüğü (nörojen mesane) durumlarında,
• Travma sonrası idrar yolları yaralanması sonrası oluşan idrar kaçırmalarda durumlarında yapılır.

AÜS ameliyatı yaklaşık 40 yıldır yapılmakta, etkinliği ve güvenirliği uzun dönem takipli çalışmalar ile gösterilmiştir. Tüm avantajları yanında uygulamada öğrenme eğrisinin zor olması, kompleks yapısı, yüksek maliyet, erozyon ya da enfeksiyon gibi sorunlar nedeni ile yalnızca tecrübeli Üroloji uzmanlarınca yapılması önerilir.

Sağlıklı günler, Saygılar,

Doç. Dr. Fatih Yanaral
Üroloji Uzmanı